facebook social

Angielski: Kursy egzaminacyjne Cambridge ESOL

Opis kursu

Egzaminy Cambridge English uznawane są przez ponad 15000 instytucji na całym świecie wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rządowe. W Polsce egzaminy Cambridge English uznają m.in: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służba Cywilna, a także wielu pracodawców oraz liczne instytucje edukacyjne.

Osoby które chcą je zdawać muszą spełniać odpowiednie wymagania językowe. Dlatego w przypadku braku pewności co do spełniania wymagań egzaminacyjnych, warto skorzystać z bezpłatnej porady naszych nauczycieli, którzy ocenią umiejętności słuchacza i pomogą w dokonaniu odpowiedniego wyboru.

W przypadku egzaminów FCE, CAE i CPE kursy przygotowawcze będą organizowane w zależności od terminu zdawania egzaminu.

Ponadto, słuchacze LLS przygotowujący się do egzaminu biorą udział w specjalnie dla nich organizowanym egzaminie próbnym. Opierają się on na materiałach egzaminacyjnych z lat ubiegłych. Taki test próbny stanowi jeden z elementów przygotowań egzaminacyjnych i nie różni się niczym od właściwego egzaminu. Odbywa się on bowiem w takich samych warunkach i na takich samych zasadach.

 

Cambridge English First (FCE) (poziom B2)

Egzamin FCE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci efektywnie posługiwać się nim w wielu codziennych sytuacjach, w tym w pracy lub w nauce, to egzamin FCE jest dla Ciebie.

Aby zdać egzamin, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien ponadto wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy.

 

Cambridge English Advanced (CAE) (poziom C1)

Egzamin CAE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji, w kontekście zawodowym i towarzyskim, a także na studiach wyższych, to egzamin CAE jest dla Ciebie.

Pomimo, że poziom znajomości języka angielskiego wymagany od kandydatów zdających CAE nie jest aż tak wysoki, jak w przypadku egzaminu CPE, to osoby zdające CAE muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim, w większości sytuacji na jakie napotykają się w życiu.

 

Cambridge English Proficiency (CPE) (poziom C2)

Egzamin CPE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji i zarazem jest porównywalna do poziomu znajomości języka angielskiego u wykształconej osoby, dla które język angielski jest językiem ojczystym, to egzamin CPE jest adresowany do Ciebie.

Zdanie egzaminu na tak wysokim poziome jest dla osoby uczącej się języka angielskiego ogromnym osiągnięciem.


« Inne kursy Zapisz się »
© Copyright 2016 by London Language School. All rights reserved. Tworzenie stron www.
Agencja Epoka