facebook social

Niemiecki: Goethe-Zertifikat C1

Opis kursu

Zdanie egzaminu na poziomie C1 oznacza, że dana osoba rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Goethe-Zertifikat C1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych, który potwierdza bardzo zaawansowaną znajomość języka. Odpowiada piątemu poziomowi (C1) w sześciostopniowej skali kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Umiejętności po kursie

  • rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
  • potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
  • skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
  • potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne.

« Inne kursy Zapisz się »
© Copyright 2016 by London Language School. All rights reserved. Tworzenie stron www.
Agencja Epoka