facebook social

Niemiecki: Goethe-Zertifikat C2

Opis kursu

Przez zdanie egzaminu na tym poziomie, kandydat pokazuje, że z łatwością zrozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Goethe-Zertifikat C2 : Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych, który potwierdza biegłą znajomość języka i stanowi dokument świadczący o szóstym i najwyższym poziomie – C2 – w skali kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Umiejętności po kursie

  • może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
  • potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
  • potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom umożliwia studentom zagranicznym podjęcie studiów na uczelniach i uniwersytetach niemieckich.


« Inne kursy Zapisz się »
© Copyright 2016 by London Language School. All rights reserved. Tworzenie stron www.
Agencja Epoka